Omalovánky online

omalovánky online, omalovánky k vytisknutí

Omalovánky k vytisknutí

Cirkus byla původně starořímská kruhová nebo oválná stavba určená pro závody koní a povozů. V dnešním, přeneseném významu slova, se většinou jedná o kočovné společenství účinkujících umělců, kteří bývají označování jako artisté (akrobaté, krotitelé zvířat, krasojezdci, klauni apod.). Toto umělecké společenství pak vystupuje před obecenstvem, obvykle za úhradu stanoveného vstupného.
Ve vystoupeních většinou účinkují také cvičená exotická zvířata (medvědi, opice, tygři, lvi, sloni, velbloudi

Zdroj:Wikipedie


Cirkus omalovánky č.189
Cirkus omalovánky č.190
Cirkus omalovánky č.191
Cirkus omalovánky č.192
Cirkus omalovánky č.193
Cirkus omalovánky č.194
Cirkus omalovánky č.195
Cirkus omalovánky č.196
Cirkus omalovánky č.197
Cirkus omalovánky č.198
Cirkus omalovánky č.199
Cirkus omalovánky č.200
Cirkus omalovánky č.201
Cirkus omalovánky č.202
Cirkus omalovánky č.203
Cirkus omalovánky č.204
    1      2