Omalovánky online

omalovánky online, omalovánky k vytisknutí

Omalovánky k vytisknutí

Cirkus byla původně starořímská kruhová nebo oválná stavba určená pro závody koní a povozů. V dnešním, přeneseném významu slova, se většinou jedná o kočovné společenství účinkujících umělců, kteří bývají označování jako artisté (akrobaté, krotitelé zvířat, krasojezdci, klauni apod.). Toto umělecké společenství pak vystupuje před obecenstvem, obvykle za úhradu stanoveného vstupného.
Ve vystoupeních většinou účinkují také cvičená exotická zvířata (medvědi, opice, tygři, lvi, sloni, velbloudi

Zdroj:Wikipedie


Cirkus omalovánky č.205
Cirkus omalovánky č.206
Cirkus omalovánky č.207
Cirkus omalovánky č.208
Cirkus omalovánky č.209
Cirkus omalovánky č.210
Cirkus omalovánky č.211
Cirkus omalovánky č.212
Cirkus omalovánky č.213
Cirkus omalovánky č.214
Cirkus omalovánky č.215
Cirkus omalovánky č.216
1      2